Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro
Följande minnes- och specialmynt kommer att publiceras 2021.


Åbo universitet 100 år 100 € guldmynt
Följande minnes- och specialmynt kommer att publiceras 2020.