Finlands första lag om naturskydd 1923 guldmynt 2023
Under 2023 kommer sammanlagt tre finländska jubileumsmynt, två specialmynt med valören 2 euro och fem myntserier.


Finlands nationalbalett 100 år guldmynt
År 2022 kommer tre finländska jubileumsmynt, 3 specialmynt med valören 2 euro samt sju myntserier.

Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro
Följande minnes- och specialmynt kommer att publiceras 2021.

Åbo universitet 100 år 100 € guldmynt
Följande minnes- och specialmynt kommer att publiceras 2020.