2-euro jubileumsmynt

I likhet med de övriga euroländerna har Finland rätt att årligen ge ut högst två jubileumsmynt med valören 2 euro. De är gängse betalningsmedel och populära samlarobjekt över hela Europa. Specialmynten som är avsedda för samlarändamål säljs alltid helt oanvända. De slås i mindre upplagor än bruksmynten.

Finlands nationalbalett 100 år -specialmynt Finlands nationalbalett 100 år -specialmynt
Finlands nationalbalett 100 år -specialmynt
 • 2022 års första finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • Finlands nationalbalett 100 år
5,95 €
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro, proof
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro, proof
 • 2021 års första finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • Bara 5000 Proof mynt
22 €
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro
 • 2021 års första finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • Finlands Journalistförbund 100 år
5,95 €
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
 • 2020 års ny finländska specialeuromynt
 • Obegagnat samlarexemplar
 • Åbo universitets 100:e jubileumsår till ära.
5,95 €
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år, proof
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år, proof
 • 2020 års ny finländska specialeuromynt
 • Bara 5000 Proof mynt
 • Åbo universitets 100:e jubileumsår till ära.
22 €