2-euro jubileumsmynt

I likhet med de övriga euroländerna har Finland rätt att årligen ge ut högst två jubileumsmynt med valören 2 euro. De är gängse betalningsmedel och populära samlarobjekt över hela Europa. Specialmynten som är avsedda för samlarändamål säljs alltid helt oanvända. De slås i mindre upplagor än bruksmynten.

Ålands självstyre 100 år -specialmynt, proof Ålands självstyre 100 år -specialmynt, proof
Ålands självstyre 100 år -specialmynt, proof
 • Det nyaste finska specialmyntet
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • Bara 5 000 Proof mynt
22 €
Ålands självstyre 100 år -specialmynt Ålands självstyre 100 år -specialmynt
Ålands självstyre 100 år -specialmynt
 • Det nyaste finska specialmyntet
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • Ålands självstyre 100 år
5,95 €
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro, proof
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro, proof
 • 2021 års första finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • Bara 5000 Proof mynt
22 €
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro
 • 2021 års första finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • Finlands Journalistförbund 100 år
5,95 €
Väinö Linna 100 år -specialmynt, proof
Väinö Linna 100 år -specialmynt, proof
 • 2020 års finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • 100 år sedan Väinö Linnas födelse
22 €
Väinö Linna 100 år -specialmynt
Väinö Linna 100 år -specialmynt
 • 2020 års nyaste finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • 100 år sedan Väinö Linnas födelse
5,95 €