2-euro jubileumsmynt

I likhet med de övriga euroländerna har Finland rätt att årligen ge ut högst två jubileumsmynt med valören 2 euro. De är gängse betalningsmedel och populära samlarobjekt över hela Europa. Specialmynten som är avsedda för samlarändamål säljs alltid helt oanvända. De slås i mindre upplagor än bruksmynten.

Väinö Linna 100 år -specialmynt, proof Väinö Linna 100 år -specialmynt, proof
Väinö Linna 100 år -specialmynt, proof
 • 2020 års nyaste finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • 100 år sedan Väinö Linnas födelse
22 €
Väinö Linna 100 år -specialmynt Väinö Linna 100 år -specialmynt
Väinö Linna 100 år -specialmynt
 • 2020 års nyaste finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • 100 år sedan Väinö Linnas födelse
5,95 €
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
 • 2020 års ny finländska specialeuromynt
 • Obegagnat samlarexemplar
 • Åbo universitets 100:e jubileumsår till ära.
5,95 €
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år, proof
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år, proof
 • 2020 års ny finländska specialeuromynt
 • Bara 5000 Proof mynt
 • Åbo universitets 100:e jubileumsår till ära.
22 €