Åbo universitet 100 år 100 € guldmynt

Följande minnes- och specialmynt kommer att publiceras 2020.

Jubileumsmynt

Åbo universitet 100 år
100 euro guldmynt
Utgivningsdatum: 28.2.2020
Tillverkad upplaga: 1 000 st

Mannerheims Barnskyddsförbund 100 år
20 euro silvermynt
Utgivningsdatum: 4.10.2020
Tillverkad upplaga: 1 800 st

Väinö Linna 100 år
20 euro silvermynt
Utgivningsdatum: 20.12.2020
Tillverkad upplaga: 1 500 st

2 euro specialmynt

Åbo universitet 100 år
Utgivningsdatum: 14.8.2020
Total mängd som säljs ut: 320 000 st

Väinö Linna 100 år
Utgivningsdatum: 16.11.2020
Total mängd som säljs ut: 300 000 st

Myntserier

Bröllop
Total mängd som säljs ut: 770 st

Gratulation
Total mängd som säljs ut: 800 st

Mina första pengar
Total mängd som säljs ut: 500 st

Fred 75 år
Utgivningsdatum: Juli 2020
Total mängd som säljs ut: 1 000 st

Universiteten och samhället, inkluderar Åbo universitet 100 år specialmynt
Utgivningsdatum: September 2020
Total mängd som säljs ut: 1 000 st

Polstjärnaninkluderar Väinö Linna 100 år specialmynt
Utgivningsdatum: December 2020
Total mängd som säljs ut: 3 000 st

Proof myntserie
Total mängd som säljs ut: 500 st