Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro

Följande minnes- och specialmynt kommer att publiceras 2021.

Jubileumsmynt

Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland
100 euro guldmynt
Utgivningsdag: 28.3.2021
Estimerad upplaga: 950 st

Läropliktslagen 100 år
20 euro silvermynt
Utgivningsdag: 15.4.2021

Ålands självstyre 100 år
20 euro silvermynt
Utgivningsdag: 9.6.2021

2 euro specialmynt

Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland
Utgivningstid: 14.4.

Ålands självstyre 100 år
Utgivningstid: Hösten

Myntserier

Our Sea
Officiell stödprodukt för #OURSEA – i samarbete med Moomin Characters
Utgivningstid: Februari
Total mängd som säljs ut: 2 000 st
Endast tillgänglig på den finska marknaden på grund av licensrättigheter.

Gratulation och Bröllop
Utgivningstid: 1.3.

Mina första mynt
I samarbete med Moomin Characters
Utgivningstid: 1.3.
Endast tillgänglig på den finska marknaden på grund av licensrättigheter.

Yttrandefrihet, omfattar specialeuromyntet Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland
Utgivningstid: Juni

Finlands skärgård, omfattar specialeuromyntet Ålands självstyre 100 år
UtgivningstidHösten

Complete proof, omfattar båda 2021 specialeuromynt
UtgivningstidHösten

God jul
Utgivningstid: November

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten, schemat eller priset.