Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro

Följande minnes- och specialmynt kommer att publiceras 2021.

Jubileumsmynt

Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland
100 euro guldmynt
Utgivningsdag: 28.3.2021
Tillverkad upplaga: 950 st

Läropliktslagen 100 år
20 euro silvermynt
Utgivningsdag: 15.4.2021
Tillverkad upplaga: 1 643 st

Ålands självstyre 100 år
20 euro silvermynt
Utgivningsdag: 9.6.2021
Tillverkad upplaga: 1 500 st

2 euro specialmynt

Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland
Utgivningstid: 14.4.2021
Total mängd som säljs ut: 230 000 st

Ålands självstyre 100 år
Utgivningstid: 13.8.2021
Total mängd som säljs ut: 175 000 st

Myntserier

Our Sea, omfattar bruksmynt av år 2020 i bu-kvalitet
Officiell stödprodukt för #OURSEA – i samarbete med Moomin Characters
Utgivningstid: Februari
Endast tillgänglig på den finska marknaden på grund av licensrättigheter.
Total mängd som säljs ut: 2 000 st

Gratulation och Bröllop
Utgivningstid: 1.3.2021
Total mängd som säljs ut: 1500 st / ämne

Mina första mynt
I samarbete med Moomin Characters
Utgivningstid: 1.3.2021
Endast tillgänglig på den finska marknaden på grund av licensrättigheter.
Total mängd som säljs ut: 1 000 st

Yttrandefrihet, omfattar specialeuromyntet Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland
Utgivningstid: Juni
Total mängd som säljs ut: 3 000 st

Finlands skärgård, omfattar specialeuromyntet Ålands självstyre 100 år
UtgivningstidSeptember
Total mängd som säljs ut: 3 000 st

Complete proof, omfattar båda 2021 specialeuromynt
UtgivningstidSeptember
Total mängd som säljs ut: 1 000 st

God jul
Utgivningstid: Oktober
Total mängd som säljs ut: 1 500 st

Tack
Utgivningstid: November
Total mängd som säljs ut: 1 100 st

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten, schemat eller priset.