2021 års första specialeuro

2021 års första specialeuro kommer ut 14.4.2021. Motivet är  Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland.
Förköp av jubileumsmyntet från 1.4.2021.

Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland

Specialeuron har en upplaga på 800 000 exemplar, av vilka 5 000 i proofkvalitet.

Bildmotivets formspråk är modernt och abstrakt dynamiskt. De stiliserade mans- och kvinnofigurerna på aversen och informationsnätverken som slingrar som ett band symboliserar det öppna utbytet av information i den finländska journalismen. Specialeuron har utformats av konstnären Hannu Jasoni Veijalainen.

Motivet för specialmyntet firar också Finlands Journalistförbunds hundraårsjubileum. Förbundet har som särskild uppgift att försvara journalismen och dess etiska regler och att främja yttrandefriheten. Under sitt jubileumsår framhåller förbundet särskilt vikten av informationsförmedling,  flerstämmighet och yttrandefrihet. I ett demokratiskt samhälle har den en central betydelse: till yttrandefriheten hör rätten att framföra, ta emot och sprida åsikter utan att någon i förväg hindrar detta.