Guldmyntets motiv framhåller betydelsen av öppen informationsförmedling i det finländska samhället

Motivet är aktuellt: Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland

Guldmyntets motiv framhåller betydelsen av öppen informationsförmedling i det finländska samhället. Tanken om informerat och aktivt medborgarskap har traditionellt utgjort grunden för den finländska uppfattningen om demokrati. Kärnan i tanken är strävan att trygga alla medborgares lika möjligheter att ta åt sig så bra information som möjligt.

Guldmyntet är också tillägnat Finlands Journalistförbunds 100-årsjubileum. Förbundet har som särskild uppgift att försvara journalismen och dess etiska regler och att främja yttrandefriheten.

Enligt konstnären Hannu Jasoni Veijalainen som utformat jubileumsmyntet är formspråket modernt och dynamiskt abstrakt. "De stiliserade mans- och kvinnofigurerna på aversen och informationsnätverken som slingrar som ett band symboliserar det öppna utbytet av information i den finländska journalismen. Bildmotiven på reversen symboliserar åter den visuella journalismen i vår miljö och spridningen av information i världen."

Enligt en förordning av finansministeriet är myntets valör 100 euro, och det ska präglas med spegelglans i 91,7 % (22 karat) guld; diametern är 22 mm och massan 5,65 g. Myntets maximiupplaga är 950 st., av vilka 300 numreras. Guldmyntet kostar 599 euro. De numrerade mynten kostar 695 euro.

Guldmyntet ges ut 28.3.2021. Förköp av jubileumsmyntet från 12.3.2021.