2021 års andra finska specialeuro

Ålands självstyre 100 år

2021 års andra finska specialeuro kommer ut 13.8.2021. Motivet är Ålands självstyre 100 år.

Specialeuron har en upplaga på 800 000 exemplar, av vilka 5 000 i proofkvalitet.

Designen på specialeuron, som ges ut för att fira Ålands hundraåriga självstyre, har fått namnet Vår väg. Aversen på myntet pryds av ett somrigt skärgårdslandskap som bildas av reliefer: en farled med sjömärken, fören på en båt och en hand som håller en kompass. Den åländska konstnären Ulrika Kjeldsen har formgett bildmotivet.

Åland är en autonom, demilitariserad och svenskspråkig del av Finland. Riksdagen godkände lagen om Ålands självstyre år 1920, men slutgiltigt avgjordes frågan enligt kompromissbeslutet som framlades av Nationernas förbund år 1921. Åland är en del av Finland, men Åland fick självstyre och garantier för svenskspråkighet och för att den lokala kulturen och lokala seder och bruk bevaras. 

Ålands hundraåriga självstyre firas hela året fr.o.m. 9.6.2021. Jubileumsåret kulminerar 9.6.2022 i firandet av lagtingets hundraårsjubileum, som infaller samma dag.