Väinö Linna 100 år jubileumsmynt

Det nyaste finska jubileumsmyntet ges ut 20.12.2020. Motivet är Väinö Linna 100 år. Jubileumsmyntet i silver har valören 20 euro, och präglas i totalt 2 000 exemplar.

Jubileumsmyntet hedrar vår nationalförfattare, akademikern Väinö Linna, som föddes i december för hundra år sedan.

Samlarmyntets avers domineras av Väinö Linna i profil. De böjda linjerna i bakgrunden är som trådar, som Linna – som arbetat vid Finlaysons spinneri – vävt till intriger i sina böcker. På reversen ser man en boksida med vänt hörn och tankevirvlar som stiger från Linnas texter. Jubileumsmyntet har utformats av arkitekten Petri Neuvonen.

Förköp av jubileumsmyntet från 7.12.2020.