Skiss av Väinö Linna specialeuron

Väinö Linna 100 år

Det nyaste finska specialeuromyntet ges ut 16.11.2020. Motivet är Väinö Linna 100 år. Specialeuron har en upplaga på 800 000 exemplar, av vilka 7 000 i proofkvalitet.

Specialmyntet med valören 2 euro hedrar vår nationalförfattare, akademikern Väinö Linna, som föddes i december för hundra år sedan.

Samlarmyntets avers domineras av Väinö Linna i profil. De böjda linjerna i bakgrunden är som trådar, som Linna – som arbetat vid Finlaysons spinneri – vävt till intriger i sina böcker. Specialeuromyntet har utformats av arkitekten Petri Neuvonen.


Finansministeriet tävlade om produktion och försäljning av finländska minnesmynt samt för försäljning av finska mynt och två euro-minnesmynt. Tävlingen vann Suomen Moneta (Oy Nordic Moneta Ab). Ett avtal har tecknats mellan finansministeriet och Suomen Moneta, som är i kraft från 20.12.2019 till 31.12.2022. I kontraktet ingår ett avtal för 2023 och 2024.

Suomen Moneta, ett företag i Samlerhuset-koncernen, marknadsför samlarmynt och medaljer. Vår gedigna erfarenhet och kännedom om den internationella myntmarknaden borgar för att våra produkter är högklassiga och betjäningen alltid sakkunnig. Tack vare vårt samarbete med internationella partner erbjuder vi våra kunder såväl högklassiga inhemska produkter som utländska rariteter som samlare i hela världen eftertraktar.