Suomen Moneta tar emot finländska jubileumsmynt utgivna av Mint of Finland med ett nominellt värde i euro. 

Efter att vi har kontrollerat jubileumsmyntets äkthet returnerar vi myntets nominella värde till mottagaren. Jubileumsmynt behöver inte vara inhandlade hos Suomen Moneta. Jubileumsmynt kan skickas till följande adress:

Suomen Moneta
Osto-osasto
PL 770
00101 Helsinki

Suomen Moneta står inte för eventuella leveransutgifter/fraktkostnader, och ersätter inte på vägen försvunna, eller skadade försändelser. Vi rekommenderar att försäkra försändelsen. Bifoga även med dina kontaktuppgifter samt kontonummer.

Frågor? Kontakta e-post: info(a)suomenmoneta.fi