Mumin och vårt hav

Officiell stödprodukt i kampanjen #OURSEA

Myntserien #OURSEA

Myntserien #OURSEA

Be the first to rate!

0
  • Officiell stödprodukt i kampanjen #OURSEA
  • Finlands bruksmynt från Mumins jubileumsår 2020
  • En bra presentidé – också enkel att posta
  • OBS! Tillgänglig endast på den finländska marknaden
  • Type: Singelprodukt
  • Lager: Tillgänglig
Pris: 39 €

Myntserien #OURSEA har tagits fram i samarbete med Moomin Characters och John Nurminens Stiftelse. Myntserien är en officiell #OURSEA-stödprodukt och bidrar därför till att skydda den för oss alla så viktiga Östersjön.

Kom med också du! Skydda Östersjön tillsammans med Mumin!

Östersjön är världens yngsta hav. Området med bräckt vatten i den europeiska kontinenten är samtidigt både unikt och sårbart.

I dag är Östersjön ett av de mest förorenade haven i världen. Det lider i synnerhet av övergödning på grund av näringsämnen från jord- och skogsbruket som rinner ut i havet.  Den allt intensivare fartygstrafiken, överfiske och klimatförändringen försämrar alla Östersjöns tillstånd.

Östersjön är allas vårt hav. Östersjön är ett levebröd, en källa till vederkvickelse och vår viktigaste farled ut i världen. Havet har också alltid varit en väsentlig del av sagan om Mumindalen. Många äventyr och illustrationer är förlagda till  havet och dess stränder. Därför deltar Mumin aktivt i skyddet av Östersjön. En del av intäkterna från myntserien #OURSEA bidrar till skyddet för Östersjön.

OBS! På licensrättsliga grunder tillgänglig endast på den finländska marknaden.

Pris:39 €
Metall:
Ni/Stål
Valör:
1 c, 2 c, 5 c, 10 c, 20 c, 50 c, 1 €, 2 €
Kvalitet:
BU
Årsstämpel:
2020
Myntseriens upplaga:
max 3000 st

Myntserien #OURSEA har tagits fram i samarbete med Moomin Characters och John Nurminens Stiftelse. Myntserien är en officiell #OURSEA-stödprodukt och bidrar därför till att skydda den för oss alla så viktiga Östersjön.

Kom med också du! Skydda Östersjön tillsammans med Mumin!

Östersjön är världens yngsta hav. Området med bräckt vatten i den europeiska kontinenten är samtidigt både unikt och sårbart.

I dag är Östersjön ett av de mest förorenade haven i världen. Det lider i synnerhet av övergödning på grund av näringsämnen från jord- och skogsbruket som rinner ut i havet.  Den allt intensivare fartygstrafiken, överfiske och klimatförändringen försämrar alla Östersjöns tillstånd.

Östersjön är allas vårt hav. Östersjön är ett levebröd, en källa till vederkvickelse och vår viktigaste farled ut i världen. Havet har också alltid varit en väsentlig del av sagan om Mumindalen. Många äventyr och illustrationer är förlagda till  havet och dess stränder. Därför deltar Mumin aktivt i skyddet av Östersjön. En del av intäkterna från myntserien #OURSEA bidrar till skyddet för Östersjön.

OBS! På licensrättsliga grunder tillgänglig endast på den finländska marknaden.

Pris:39 €
Specifikationer
Metall:
Ni/Stål
Valör:
1 c, 2 c, 5 c, 10 c, 20 c, 50 c, 1 €, 2 €
Kvalitet:
BU
Årsstämpel:
2020
Myntseriens upplaga:
max 3000 st